X
تبلیغات
زولا
زمان ثبت : چهارشنبه 2 دی‌ماه سال 1394 در ساعت 10:27 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : علی اکبر
عنوان :

کاشف قطب جنوب


برچسب‌ها : کاشف قطب جنوب

١٠٤ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1911ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻱ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻮﺳﻂ
"ﺭﻭﺁﻟْﺪْ ﺁﻣﻮﻧْﺪْﺳﻦ" ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩ ﻧُﺮﻭﮊﻱ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ.
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻓﺘﺢ
ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻛﺴﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻴﺸﺪ . ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1911ﻡ
ﺩﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺪﻓﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﻋﺎﺯﻡ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ. ﻳﻜﻲ ﺭﻭﺁﻟْﺪْ ﺁﻣﻮﻧﺪﺳﻦ، ﻣﻜﺘﺸﻒ ﻧﺮﻭﮊﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺍﺳﻜﺎﺕ، ﻧﺎﺧﺪﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺁﻣﻮﻧﺪﺳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ، ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ 1911ﻡ ﭘﺮﭼﻢ
ﻧﺮﻭﮊ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﻜﺎﺕ، ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ 17 ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ
ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺭﺳﻴﺪ . ﺍﻣﺎ ﺳﻔﺮِ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺼﻴﺒﺘﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻮﺭﺍﻥ
ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ، ﺣﺮﻛﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﻜﺎﺕ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻱ ﻃﺎﻗﺘﻔﺮﺳﺎ، ﺩﺭ ﻣﺎﺭﺱ 1912 ﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻬﺸﺎﻥ، ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺸﺘﻲ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ.

زمان ثبت : چهارشنبه 2 دی‌ماه سال 1394 در ساعت 10:17 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : علی اکبر
عنوان :

بچاپ و چاپیده


برچسب‌ها : بچاپ و چاپیده
برگی از یک کتاب

توی دنیا دو طبقه مردم هستند: بچاپ و چاپیده.


اگر نمیخواهی جزو چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. سواد زیادی لازم نیست، آدم را دیوانه می کنه و از زندگی عقب می اندازه. فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن. چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، کافیست، تا بتوانی حساب پول را نگهداری و کلاه سرت نره، فهمیدی؟

حساب مهمه! باید هر چه زودتر وارد زندگی شد. همینقدر روزنامه را توانستی بخوانی بسه. باید کاسبی یاد بگیری. با مردم طرف بشی، از من میشنوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری! سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا میتوانی عرض اندام بکن. حق خودت را بگیر. از فحش و تحقیر و رده نترس، حرف توی هوا پخش میشه.

هر وقت ازین در بیرونت انداختند، از در دیگر با لیخند وارد بشو.

فهمیدی؟ پررو، وقیح و بی سواد. چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کار بهتر درست بشه ........ نان را به نرخ روز باید خورد.

سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی، با هرکس و هر عقیده‌ای موافق باشی، تا بهتر قاپشان را بدزدی.

من می خواهم که تو مرد زندگی بار بیایی و محتاج خلق نشی. کتاب و درس و اینها دوتا پول نمی ارزه! خیال کن تو سر گردنه داری زندگی می‌کنی: اگر غفلت کردی تو را می چاپند. فقط چند تا اصطلاح خارجی و چندتا کلمه قلنبه یاد بگیر، همین بسه. آسوده باش! من همه ی این وزرا و وکلا را درس میدم. چیزیکه مهمه باید نشان داد که دزد زبر دستی هستی که به آسانی مچت واز نمیشه و جزو جرگه ی آنهایی و سازش می کنی. باید اطمینان آنها را جلب کرد تا ترا از خودشان بدانند. ما توی سرگردنه داریم زندگی میکنیم...!


حاجی آقا / صادق هدایت / سال انتشار ۱۳۴۴